Tagged: Bab Al Jazm

Bab Al Jazm Ihtisar Nahwu

Aug 10, 2016 | | Say something
Bab Al Jazm Ihtisar Nahwu

Bab Al Jazm Ihtisar Nahwu. BAB VIII Al Jazm (الجزم). Al Jazm mempunyai dua alamat/tanda: 1. As Sukun, 2. Al Hadzfu. As Sukun menjadi tanda bagi jazm pada fi’il mudhori’ yang shohih akhirnya.