Mukaddimah Ihtisar Nahwu

Aug 10, 2016 | | Say something

بسم الله الرحمن الرحيم. Mukaddimah Ihtisar Nahwu. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه إلى قيام الساعة، وبعد:

Mudzakiroh ini adalah sebagai pengantar agar mudah mempelajari ilmu nahwu dikarenakan  kebanyakan dari ikhwah merasa kesulitan untuk langsung belajar dari tulisan-tulisan ulama dengan menggunakan Bahasa Arab. Walaupun sebenarnya ada keuntungan lebih apabila kita mempelajarinya langsung dari aslinya. Akan tetapi membutuhkan waktu dan kesabaran yang lebih.

Mudzakiroh ini saya ambil dari syarah Muqoddimah Al Ajuruumiyah dengan judul At Tuhfatus Saniyyah karya Syaikh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Namun saya tidak secara sempurna menerjemahkan apa yang ada dalam kitab tersebut, akan tetapi saya menyusun ulang dari sisi sistematika dan mempermudah dalam penjelasan dan contoh. Dengan demikian diharapkan adanya kemudahan bagi ikhwah dalam mempelajarinya.

Dalam penyusunan ulang ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, dan isya Alloh akan disempurnakan mendatang.

Semoga amal yang tak seberapa ini dapat memberikan mafaat bagi penyusun dan yang mempelajarinya. Wallahul muwaafiq ila sabiilil fiqhi was sadaad.

Posted in: Arabic Lessons | Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *